دسته بندی: سروده ها

شعر و داستان ن

شعر ن‌ در قالب داستان

 

شعر نشانه ن
سلام سلام بچه‌ها
من اومدم به اینجا
نــ غیر آخرم من
کوچک و لاغرم من
به جز آخر همه جا
جای منه بچه‌ها
نقطه دارم یه دونه
این و یادت بمونه
اما اون دوست بنده
چاقالو و یک دنده
چون که ن آخره
جاش همیشه آخره
اونم یه نقطه داره
توی دلش می ذاره
تو جدول الفبا
نگاه کنید بچه ها
ما دوتایی با همیم
رفیقیم و همدمیم
دو شکل داریم یک صدا
خوب گوش کنید بچه ها
حالا من و شناختی؟
کدوم نشانه هستم؟
ن هستم و ن هستم
ن هستم و ن هستم

الفبای خانم روحی

شعر آموزش صدای ب

شعر آموزش صدای ب + صدا

ب مثل بازی
شبیه اسباب بازی
ب مثل بازی
شبیه اسباب بازی


این چی بود
این صدای چی چی بود؟

صدای بوقِ ماشین
باید مواظب باشید
بابی اومده این جا
یه چیز بگه بچه ها

بابی می گه همیشه
تو خیابون ، تو کوچه
آملولانس رو که دیدیم
باید بهش راه بدیم
باید بهش راه بدیم
شاید کسی توش باشه
که حالش خوب نباشه
شاید کسی توش باشه
که حالش خوب نباشه

ب مثل بیب بیب
شبیه آخرِ سیب
ب مثل بیب بیب
شبیه آخرِ سیب

ba5 سایت رسمی خانم روحی
b55 سایت رسمی خانم روحی

شعر آموزش صدای آ + صدا

شعر آموزش صدای آ + صدا

آ آ‌ ‌ ‌آ آ آ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ آ مثل آلبالو
آ آ‌ ‌ ‌آ آ آ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ آ مثل آلبالو
که دوست شده با آلو
که دوست شده با آلو

آ آ‌ ‌ ‌آ آ آ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ آ مثل آهو
آ آ‌ ‌ ‌آ آ آ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ آ مثل آهو
دوید و رفت روی کوه
دوید و رفت روی کوه

آ ‌ مثل آسمانِ آبی
آ ‌ ‌مثل آسمانِ آفتابی
آ ‌ مثل آسمانِ آبی
آ ‌ ‌مثل آسمانِ آفتابی

آ آ‌ ‌ ‌آ آ آ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ آ مثل آلبالو
آ آ‌ ‌ ‌آ آ آ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ آ مثل آلبالو
که دوست شده با آلو
که دوست شده با آلو

آ آ‌ ‌ ‌آ آ آ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ آ مثل آهو
آ آ‌ ‌ ‌آ آ آ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ آ مثل آهو
دوید و رفت روی کوه
دوید و رفت روی کوه

ba5 سایت رسمی خانم روحی
b55 سایت رسمی خانم روحی

شروع شده مدرسه(1)

شعر شروع شدن مدرسه + صدا

پاشو پاشو بیدار شو
چشم هات رو باز بکن تو
دو دست هات باشه بالا
به هم بزن تو حالا
شروع شده مدرسه
مدرسه آی مدرسه
شروع شده مدرسه
مدرسه آی مدرسه

مدرسه جای خنده
ببین چطور می خنده
همه خوش حال و شادیم
از غصه ما آزادیم
با دوست هامون دست میدیم
به هم خوش آمد می گیم
با دوست هامون دست میدیم
به هم خوش آمد می گیم
شروع شده مدرسه
مدرسه آی مدرسه
شروع شده مدرسه
مدرسه آی مدرسه

ba5 سایت رسمی خانم روحی
b55 سایت رسمی خانم روحی

بالا و پایین(1)

شعر بالا و پایین + صدا

بالا بالا بالا
بالا آسمونِ
پایین پایین پایین
پایین ببین زمینِ

بالا بالا بالا
بالا آسمونِ
پایین پایین پایین
پایین ببین زمینِ
پایین ببین زمینِ

پایین ببین چی داریم
درخت و رودخونه
اون بالا تو آسمون
خورشید خانم می مونه
اون بالا تو آسمون
ببین رنگین کمونِ

بالا بالا بالا
بالا آسمونِ
پایین پایین پایین
پایین ببین زمینِ

بالا بالا بالا
بالا آسمونِ
پایین پایین پایین‌
پایین ببین زمینِ
پایین ببین زمینِ

ba5 سایت رسمی خانم روحی
b55 سایت رسمی خانم روحی

آخرین اخبار سایت